Činy hovorí za všetko

Tam, kde sú veľké a krásne slová prebytočná, hovorí za seba vykonané činy. Tam, kde slová nič nezmôžu, tieto činy pomáhajú. Tam, kde nesvieti slnko, musí prísť niekto so sviečkou. Novoročenky, ktoré pomáhajú nie je práca ľahká, obzvlášť v súčasnej spoločnosti, ktorej dominuje Nekompetencia, cynizmus a vlastný prospech. Viem, že je medzi verejnosťou mnoho jednotlivcov, ktorí podľa svojich možností nezištne pomáhajú a vyrovnávajú tak čiastočne skóre onej „pokazené“ súčasnej spoločnosti.

Vážiť si zdravého a vlastného života

Každý z nás sa vo svojom živote potýka s radom výziev. To, ako úspešne ich dokážeme zvládať, do značnej miery určuje kvalitu nášho života. Ľudia, pohybujúci sa okolo ľudí s mentálnym znevýhodnením, http://obchod.portal.cz/poradenstvi-pro-osoby-se-zdrav-a-soc-znevyhodnenim/ ale aj jej klienti sú v tomto ohľade, veľkou inšpiráciou pre veľa vecí, uvedomiť si, ako vlastne žijeme svoj ​​život. Novoročenky, ktoré vytvorili ľudia s mentálnym postihnutím ich snaženie svedčí. Integrácia osôb tzv. Odlišných od tzv. Väčšinovej spoločnosti je bezpochyby prospešná a správna vec.