Co je to trust?

Po kompletní rekodifikaci českého soukromého práva, která se týkala především nového občanského zákoníku, pronikl konečně i do České republiky jinde již dlouho známý právní institut, a to trust. Jedná se o subjekt představující majetek, nebo nějaký souhrn takového majetku, který je v podstatě bez oficiálního vlastníka, ale i nadále z něj mohou určené osoby čerpat výhody.

Nevzdáte se svého majetku

Nebojte se, že o majetek přijdete. Založením svěřeneckého fondu. zajistíte pouze stálý výnos pro určenou osobu, aniž byste museli majetek oficiálně vlastnit. Můžete tak ideálně zajistit i formu veřejné prospěšnosti, pokud výnos například z nájmu celého domu odkážete nějaké nadaci. Dům sice vlastnit nebude, ale výhody z něj čerpat bude moci.