+11 123 456 7890 Mon. – Fri. 10:00 – 21:00

Vodovodní přípojka

. Jste provozovatelé veřejného vodovodu? Jste provozovatelé veřejného vodovodu? A znáte své pravomoci? Jste oprávněni požadovat od odběratele, aby na vlastních zařízeních provedl na vlastní náklady nezbytné úpravy, které jsou nezbytné pro bezpečný a spolehlivý provoz veřejného vodovodu, jinak odběratel odpovídá za škodu, kterou způsobil. Rozhodujete o technickém řešení, umístění a parametrech vodovodní přípojka . […]

Read More