V zajetí paragrafů

O svěřeneckém fondu se dozvídáme z nového občanského zákoníku. Je to soubor majetku, který zakladatel vyčlení a který na základě smlouvy mezi původním vlastníkem a správcem spravuje tento správce. Může vzniknout také jako pořízení pro případ smrti. Co to znamená v praxi, ukáže čas. Je to zřejmě pomoc podnikatelům, kteří chtějí zajistit rodinu pro případ, že by už nemohli dál vést svůj podnik.

Možnosti v podnikání

Svět se točí dál a denně se vyrovnáváme s novými okolnostmi a požadavky. Svoboda v podnikání přináší další problémy v případě předávání firmy. Kromě prodeje je možné využít svěřenecký fond. Co to znamená Vám ochotně vysvětlí a posoudí Vaši situaci naši odborníci, a to zcela zdarma. Váš podnik může za Vás spravovat a držet správce na základě smlouvy, ve které si určíte svoje podmínky.